Kekkonen



Kekkonen. Puu installaatio tehty Pinsiössä Urkin piilopirtissä. Mukana oli Jussi Miettinen.